با سلام

دوست عزیزمان "سید احسان سید علی اکبر" در نظرات وبلاگ مسابقه بیان نحوه فرستادن تهیه خروجی با استفاده از ورودی سیستم مسابقه بیان را توضیح دادند.

1-فایل ورودی را در پوشه ای قرار می دهیم

2-برنامه کامپایل شده (با فرمت exe) را در داخل همان پوشه قرار می دهیم.

3-با cmd وارد این پوشه می شویم و دستور زیر را تایپ می کنیم و اجرا می کنیم:

program.exe < input.in > output.out

اگر برنامه را درست نوشته باشیم فایل خروجی در همان شاخه ایجاد خواهد شد.

  • محمد مهدی ولی نژاد