آموزش C و ++C

  1. کتاب ++How to programming C Deitel & Deitel
  2. کتاب برنامه نویسی به زبان ++c ، نویسنده عین الله جعفرنژاد قمی
  3. آموزش ویدئویی وبسایت مکتب خونه - دکتر کیارش بازرگان
  4. آموزش ویدئویی وبسایت مکتب خونه - آقای جعفری نژاد

آموزش برنامه نویسی و آشنایی با میکرو کنترلر ها و سیستم های دیجیتال

  1. وبسایت PICPARS
  2. آموزش ویدئویی وبسایت مکتب خونه - آقای احسان اعرابی
  3. آموزش ویدئویی وبسایت مکتب خونه - آقای اسماعیل ثنایی
  4. آموزش ویدئویی وبسایت مکتب خونه - آقای محمد صادق صبری

آموزش برنامه نویسی تحت وب (PHP, Html,CSS,JAVA,...)

  1. آموزش های بسیار مفید وبسایت W3schools

آموزش برنامه نویسی Matlab

  1. وبسایت کلیدستان

وبسایت کلیدستان، وبسایت فوق العاده ای است که در زمینه آموزش روان و کاربردی بسیاری از زبان های برنامه نویسی قدم برداشته است.

در تمامی موارد فوق جزوه های موجود در سایت مهندسیار می تواند مفید واقع شود