حل تمرین شماره 5 برنامه نویسی به زبان c

چهارشنبه, ۲۳ بهمن ۱۳۹۲، ۱۲:۵۸ ق.ظ

     مسئله:برنامه ای بنویسید که با وارد کردن عددی تعداد ارقام آن را به دست آورد.

#include <stdio.h>
#include <conio.h>
#include <math.h>

int main()
{
    int x,n=1;
    printf("Enter a number:");
    scanf("%d",&x);
    while(x>=(pow(10,n)))
        n++;
    printf("\n%d",n);
    getch();
    return 0;
}

     مکانسم:روش کار این برنامه این طور است که عددی از کاربر گرفته می شود و بررسی می شود که آن عدد از چه عدد مضرب 10 مساوی یا بزرگتر است هنگامی که آن عدد مضرب ده با استفاده ازز حلقه While پیدا شد تعداد صفر های آن (توان 10) تعداد ارقام است.

     توضیحات:

  1. از ابتدا مقدار اولیه متغیر n یک تعریف شده زیرا ممکن است با یک رقمی بودن عدد ورودی حلقه ی while کار نکند و شرط آن نقض شود،پس باید مقدار یک به عنوان تعداد ارقام چاپ شود.
  2. از تابع pow برای به تان رساندن استفاده شده است.این تابع در کتابخانه math.h قرار دارد و در این تابع آرگومان اول پایه و آرگومان دوم توان است.

    نامساوی استفاده شده در این برنامه قسمتی از روشی است که قبلا برای به دست آوردن ب.م.م در مطالب مربوط به ریاضی تیزهوشان یافته بودم.

  • محمد مهدی ولی نژاد

یافتن تعداد ارقام